Klein Eyckenstein, 26 januari 2008

 

Over stamreeksen, stambomen, parentelen en kwartierstaten

 


De resultaten van genealogisch onderzoek kunnen op verschillende manieren worden gerubriceerd en gepresenteerd.
De meest eenvoudige is de stamreeks, de meest ingewikkelde wellicht de parenteel.
In onderstaande paragrafen gaan we hier nader op in.

 

 1. Stamreeksen 

Een stamreeks geeft de directe lijn aan van de oudst bekende voorvader via zijn zoons, kleinzoons en zo voorts tot de jongste stamhouder. Het is daarbij gebruikelijk om de generaties met Romeinse cijfers te nummeren.
Wat onze familie Van Eyck betreft ziet zo’n stamreeks er als volgt uit: 

Generatie

Van Eyck

I

Aert

II

Petrus

III

Adrianus

IV

Aert

V

Pieter

VI

Cornelis

VII

Jan Baptist

VIII

Jan

IX

Bart

X

Jan

XI

Thijs J.

XII

Jan

XIII

Dylan Jan

 
Zo’n stamreeks leent zich gemakkelijk voor het vermelden van wat extra informatie per generatie:
 

Generatie

Van Eyck

geboren – gestorven

Bereikte leeftijd

I

Aert

1580 – 1634

54

II

Petrus

1611 – 1680

69

III

Adrianus

1648 – 1689

41

IV

Aert

1687 – 1745

58

V

Pieter

1716 – 1797

81

VI

Cornelis

1768 – 1828

60

VII

Jan Baptist

1812 – 1877

64

VIII

Jan

1843 – 1897

54

IX

Bart

1876 – 1944

68

X

Jan

1901 – 1986

84

XI

Thijs J.

1937 - ……….

…..

XII

Jan

1970 - ……….

…..

XIII

Dylan Jan

2008 - ……….

……

  

Hieruit valt te berekenen dat de gemiddeld bereikte leeftijd ruim 63 jaar is. De spreiding rond dat gemiddelde is echter vrij groot: van 41 jaar – III Adrianus -tot 84 jaar – X Jan - tot nu toe.

 
Een ander interessant gegeven dat vermeld kan worden is de leeftijd waarop iemand vader werd van de voor ons interessante zoon in onze opvolgende stamreeks:
 

Generatie

Van Eyck

geboren – gestorven

Leeftijd vader bij geb. zoon

I

Aert

1580 – 1634

31

II

Petrus

1611 – 1680

37

III

Adrianus

1648 – 1689

39

IV

Aert

1687 – 1745

29

V

Pieter

1716 – 1797

52

VI

Cornelis

1768 – 1828

44

VII

Jan Baptist

1812 – 1877

31

VIII

Jan

1843 – 1897

34

IX

Bart

1876 – 1944

25

X

Jan

1901 – 1986

36

XI

Thijs J.

1937 - ……..

33

XII

Jan

1970 - ……..

38

XIII

Dylan Jan

2008 - ……..

 
De hieruit te berekenen gemiddelde leeftijd van de vaders op het moment dat zij hun voor ons relevante zoon kregen is

 (31+37+39+29+52+44+31+34+25+36+33 + 38 = 2008 - 1580 = 428)/12 = 35,7 ofwel 35 à 36 jaar.

Dat is een interessant gegeven voor ons verdere onderzoek. Het hoofddoel van ons genealogisch onderzoek is immers het in kaart brengen van de generaties tussen de hedendaagse naar de middeleeuwse Jan van Eyck. Die laatste is omstreeks het jaar 1390 geboren. Tussen de geboorte van de middeleeuwse Jan van Eyck en onze oudste tot nu  toe bekende voorvader, Aert, liggen 

1580 minus 1390 = 190 jaar.

Rekening houdend met de gemiddelde leeftijd waarop onze voorvaders vader werden van de voor ons relevante zoons - 35 à 36 jaar - dan leidt dat tot de conclusie dat er voor onze speurtocht nog

 190 jaar gedeeld door 35 à 36 jaar = 5 à 6 generaties

in beeld gebracht dienen te worden. 

We zijn dus over de helft, sterker nog we hebben tweederde gerealiseerd, maar het laatste derde deel zal net als de bekende laatste loodjes het zwaarst gaan wegen…  Een belangrijk probleem daarbij wordt gevormd door wat men later de Beeldenstorm is gaan noemen: veel kerkelijke  inboedels inclusief doop-, trouw- en begraafregisters werden  toen vernietigd.

In onderstaande tabel ten slotte staan ook de stamreeksen van een aantal ‘ingekwartierden’: de familienamen van de vier grootouders van de hedendaagse Jan van Eyck.

Om praktische redenen wordt nu gestart vanuit het nu en geëindigd met de oudst tot nu toe bekende stamvader:

Generatie

Van Eyck–Van Eyck

Plasmeijer-Van Eyck

Koeten - Van Eyck

Uljee-Plasmeijer-Van Eyck

I

Jan van Eyck

Jan van Eyck

Jan van Eyck

Jan van Eyck

II

Thijs J. van Eyck

Sjaan Plasmeijer

Thijs J. van Eyck

Sjaan Plasmeijer

III

Jan van Eyck

Jan Plasmeijer

Antje Koeten

Anna Uljee

IV

Bart van Eyck

Jan Plasmeijer

Thijs Koeten

Johannes Uljee

V

Jan van Eyck

Jan Plasmeijer

Jan Koeten

Jacobus Uljee

VI

Jan Baptist van Eyck

Jan Plasmeijer

Jan Cornelisz Koeten

Johannes Uljee/Oljee

VII

Cornelis P. van Eyck

Gerardus Plasmeijer

Cornelis Koeten

Anthonius Uljee

VIII

Pieter van Eyck

Johannes Plasmeijer

Reyer Gerrits Koeten

Jacobus Uljee/Luljé 

IX

Aert van Eyck

Dirk Plasmeijer

Gerrit Jansz Koeten

 

X

Adrianus van Eyck

Johannes Plasmeijer

Jan Gerrit Koeten

 

XI

Petrus van Eyck

Flip Plasmeijer

Jan Gerrit Koeten

 

XII

Aert van Eyck

 

 

 

De omgekeerde volgorde van de stamreeksen laat in een oogopslag zien dat ons genealogisch onderzoek het verst gevorderd is is wat de familie Van Eyck betreft, met overigens slechts één generatieverschil met de families Plasmeijer en Koeten. Ons onderzoek naar de familie Uljee vraagt, zo leert de tabel ook, nog veel aandacht

Ofschoon in eerste instantie van de mannelijke lijn is uitgegaan, moet om van de familie Plasmeijer naar de familie Van Eyck te komen ergens in de stamreeks een vrouw worden vermeld. Dat geldt natuurlijk ook om van Koeten naar Van Eyck over te stappen en zelfs twee keer om van Uljee naar Van Eyck te komen.

 

2. Stambomen en parentelen

 

Een stamboom is op de keper beschouwd een artistieke presentatie van de resultaten van een genealogisch onderzoek en wel in de vorm van een boom: de oudst bekende voor­vader vormt de stam, zijn mannelijke nakomelingen de eerste takken, hun mannelijke nakomelingen weer zijtakken van die eerste takken. Als er veel generaties zijn, dan resulteert een fraaie boom met veel verfijningen naar mate men de boomkruin nadert.

oude stamboom

 
Maar met veel generaties komen de mannelijke nazaten per generatie niet meer zo helder naar voren: de kruin is te ingewikkeld en te fijnmazig om daar nog namen bij te kunnen zetten en als dat nog wel lukt, dan is het teruglezen ervan een hele klus.

Het is dan beter te kiezen voor een simpele achtereenvolgende opsomming van de generaties en binnen die generaties aan te geven wie daar zoal en in welke relatie tot elkaar toe behoren.

Net als bij de stamreeksen krijgen de generaties een Romeins cijfer: de oudste generatie een I, de volgende een II, enzovoorts. Per generatie krijgen de mannelijke nazaten een opeenvolgende letter uit het alfabet. Zo’n opsomming wordt ook een stamboom genoemd, maar soms ook wel genealogie ter onderscheiding van de artistieke stamboom. 

Onderstaand overzicht laat dat wat onze familie betreft zien met de daarbij horende nummering en belettering. We doen nu - omwille van de eenvoud - net of de oudst ons bekende voorvader Johannes Cornelis Anthonius van Eyck is.  

Genealogie van Jan (Johannes Cornelis Anthonius) van Eyck.

 
Generatie I

I.      Jan (Johannes Cornelis Anthonius) van Eyck, geboren te Oosterhout [nb] op 5 nov 1901, RK, overleden (84 jaar oud) te 't Zand [nh] op 16 jun 1986, trouwde (resp. 27 en 22 jaar oud) op 16 nov 1928, kerk.huw. (RK) met Antje (Anna Klasina) Koeten, geboren te Aartswoud [nh] op 4 apr 1906, gedoopt RK te Hoorn NH [nld] in de St Cyriacus op 31 okt 1933, overleden (90 jaar oud) te Hoorn [nh] op 14 sep 1996. 

Generatie II

IIa.    Bertus (Lambertus Johannes) van Eyck, zoon van Jan (Johannes Cornelis Anthonius) van Eyck en Antje (Anna Klasina) Koeten, geboren op 13 mei 1933, RK, trouwde (resp. 25 en 22 jaar oud) te Hoorn NH [nld] op 31 jan 1959 met Martha Cornelia Veken, geboren op 5 aug 1936, overleden (52 jaar oud) te Hoorn NH [nld] op 27 jan 1989.

IIb.    Thijs J. (Thijs Jan) van Eyck, zoon van Jan (Johannes Cornelis Anthonius) van Eyck en Antje (Anna Klasina) Koeten, geboren te Hoorn [nh] op 28 mrt 1937, RK, trouwde (resp. 25 en 21 jaar oud) te Grosthuizen [nh] op 24 apr 1962, kerk.huw. (RK) te De Goorn [nh] op 10 sep 1962 met Sjaan (Adriana Margaretha Johanna) Plasmeijer, dochter van Jan (Johannes) Plasmeijer en Anna (Johanna Adriana) Uljee, geboren te Avenhorn [nh] op 16 sep 1940, gedoopt RK peter en meter: Oom Antoon en tante Gré Plasmeijer.

IIc.    John (Johannes Marinus) van Eyck, zoon van Jan (Johannes Cornelis Anthonius) van Eyck en Antje (Anna Klasina) Koeten, geboren te Hoorn [nh] op 1 okt 1945, RK, trouwde (24 jaar oud) te Trier(Dld) op 28 aug 1970 met Edith Köhnen RK.

IId.    Richard van Eyck, zoon van Jan (Johannes Cornelis Anthonius) van Eyck en Antje (Anna Klasina) Koeten, geboren te Hoorn [nh] op 2 mei 1952, RK, trouwde (22 jaar oud) te Hoorn NH [nld] op 16 jan 1975, kerk.huw. te Hoorn NH [nld] Kapel van St Jozefhuis op 16 jan 1975 met Hilda Groot, RK.

Generatie III

III.    Frans (Lambertus Johannes Franciscus) van Eyck, zoon van Bertus (Lambertus Johannes) van Eyck (IIa) en Martha Cornelia Veken, geboren op 7 dec 1964, RK, machinaal houtbewerker bij Bogra, Enkhuizen, trouwde (resp. 33 en 26 jaar oud) te Hoorn NH [nld] op 16 apr 1998 met Monique Desiree Besse, geboren te Amsterdam [nh] op 11 aug 1971.

 
Aldus weergegeven is een stamboom dus net een aangeklede stamreeks: het begin is hetzelfde, maar per generatie wordt de stamboom / genealogie steeds breder.

Indien we niet alleen de mannelijke lijn volgen maar ook de vrouwelijke, dan heet zo’n stamboom een parenteel.

Een illustratie daarvan geeft het volgende, ingekorte overzicht. Ook nu gaan we er weer van uit dat Johannes Cornelis Anthonius van Eyck de oudst bekende voorvader is:

Parenteel van Jan (Johannes Cornelis Anthonius) van Eyck per generatie.

 
Generatie I

I.      Jan (Johannes Cornelis Anthonius) van Eyck, geboren te Oosterhout [nb] op 5 nov 1901, RK, overleden (84 jaar oud) te 't Zand [nh] op 16 jun 1986, trouwde (resp. 27 en 22 jaar oud) op 16 nov 1928, kerk.huw. (RK) met Antje (Anna Klasina) Koeten, geboren te Aartswoud [nh] op 4 apr 1906, gedoopt RK te Hoorn NH [nld] St Cyriacus op 31 okt 1933, overleden (90 jaar oud) te Hoorn [nh] op 14 sep 1996.        

Generatie II

IIa.    Ria (Maria Johanna) van Eyck, dochter van Jan (Johannes Cornelis Anthonius) van Eyck enn Antje (Anna Klasina) Koeten, geboren te Hoorn NH [nld] op 25 mei 1929, trouwde (resp. 21 en 24 jaar oud) te Hoorn NH [nld] op 21 sep 1950, kerk.huw. te Hoorn NH [nld] op 21 sep 1950 met Jan (Johannes) Steenbakker, geboren te Beverwijk [nh] op 25 jan 1926, RK, overleden (56 jaar oud) op 29 mrt 1982.
        Uit dit huwelijk:
1. Jan (Johannes) Steenbakker, geboren te Velsen‑Noord [nh] op 14 feb 1952, RK.

2. Frits (Fredericus Maria) Steenbakker, geboren te IJmuiden [nh] op 2 feb 1954, RK.

3. Marian (Maria Anna) Steenbakker, geboren te IJmuiden [nh] op 15 aug 1955, RK.

IIb.    Bertus (Lambertus Johannes) van Eyck, zoon van Jan (Johannes Cornelis Anthonius) van Eyck en Antje (Anna Klasina) Koeten, geboren op 13 mei 1933, RK, trouwde (resp. 25 en 22 jaar oud) [32] te Hoorn NH [nld] op 31 jan 1959 met Martha Cornelia Veken, geboren op 5 aug 1936, overleden (52 jaar oud) te Hoorn NH [nld] op 27 jan 1989.
        Uit dit huwelijk:
1. Frans (Lambertus Johannes Franciscus) van Eyck, geboren op 7 dec 1964, volgt IIIa.

2. Sandra van Eyck, geboren te Hoorn NH [nld] op 2 aug 1967, RK.

            ……..

            ………

            ……..

            Enzovoorts en zo verder tot

Generatie III

IIIa.   Frans (Lambertus Johannes Franciscus) van Eyck, zoon van Bertus (Lambertus Johannes) van Eyck en Martha Cornelia Veken, geboren op 7 dec 1964, RK, machinaal houtbewerker bij Bogra, Enkhuizen, trouwde (resp. 33 en 26 jaar oud) te Hoorn NH [nld] op 16 apr 1998 met Monique Desiree Bessem, geboren te Amsterdam [nh] op 11 aug 1971.
        Uit dit huwelijk:
1. Ivana van Eyck, geboren te Hoorn NH [nld] op 4 jan 1998.

2. Serena van Eyck, geboren te Hoorn NH [nld] op 7 aug 2002.

            ……..

            ………

            ……..

Enzovoorts en zo verder

 

NB  Als er een oudere voorouder wordt ‘ontdekt’ dient de gehele generatienummering te worden aangepast.
Dat is niet het geval bij de kwartierstaat, zoals hieronder zal blijken.

 

3. Kwartierstaten

 

Naast stamreeksen, stambomen en parentelen  zijn er ook kwartierstaten om de resultaten van een genealogisch onderzoek in weer te geven. Stambomen en parentelen beginnen met de oudst bekende voorouder en daaraan worden per volgende generatie nakomelingen toegevoegd, kwartierstaten geven de resultaten weer startend vanuit het heden en er worden per generatie telkens allerlei gegevens van de ouders daarvan toegevoegd. Een kwartierstaat is als het ware een omgekeerde stamboom: beginnend vanuit het nu worden er telkens generaties toegevoegd en per generatie ook familiegegevens die er in die generatie toe doen.
 

De naam kwartierstaat is ontleend aan de heraldiek of wapenkunde: de vier familiewapens die in het verleden vaak op het wapen van een bepaalde persoon of op het graf van een – toen niet onbelangrijk geachte - overledene in een min of meer vaststaande volgorde werden weergegeven. Het gaat om de familiewapens van de vier grootouders van die bepaalde persoon of van die overledene.

 

Het was gebruik om het familiewapen van de grootvader van vaderskant in de linker en die van de grootvader van moeders kant in de rechter bovenhoek te zetten. Die van de grootmoeder van vaderskant stond in de linker beneden­hoek en die van de grootmoeder van moederskant in de rechter benedenhoek.

Zo ook bij onze middeleeuwse Jan van Eyck. Dat blijkt uit een studie van Elisa­beth Dhaenens. Zij publiceerde in 1977 in “Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België” haar studie 

“De kwartierstaat en het graf van Jan van Eyck”.

Van het graf en de grafsteen was al na ongeveer een eeuw niets meer over, maar bij toeval zijn transcripties ontdekt van het grafschrift op de grafsteen, het gedenkschrift op het epitaaf en de daarop voorkomende vier wapenschilden van Jans kwartierstaat. Die transcriptien staan in een schetsboek uit het midden van de XVIe eeuw, met daarin velerlei ‘da prima’ aantekeningen en schetsen. Het bevindt zich in de Sint-Donaaskerk te Brugge.

De familie Van Eyck had een eigen wapenschild: zij was, volgens Elisabeth Dhaenens, een schildboortige familie. Het wapenschild van de vader van vaderskant was in goud en bevatte drie blauwe molenijzers, eigen aan het hertogdom Brabant. Dit schild staat linksboven op het epitaaf. Rechts boven en linksonder staan wapenschilden die beide een slangenkopkruis bevatten op goud: eigen aan verschillende Limburgse families. Rechts onder in blauw drie schildjes, twee en een, het eerste met gouden schild­hoek, verwijzend naar het beroep van schilder: was Jans grootmoeder van moeders kant net als Jans zuster Margaretha ook schilderes?

 

Deze vier kwartieren doen op de een of andere wijze recht aan de familieband anders dan alleen die van de vader, diens vader en zo voorts zoals die tot uiting komt in de familienaam in Nederland.
 

Een beetje buiten de orde maar in Spanje bijvoorbeeld komt in de achternaam ook een bredere verwantschap tot uiting. Een kind krijgt daar altijd een dubbele achternaam: die van de vader en die van de moeder. Of zoals iemand uit Spanje me ooit zei: in de achternaam komt zowel de familienaam van de opa van vaders kant als die van moeders kant naar voren…

 
De vier ‘kwartieren’ die wij genealogisch onder de loep nemen betreffen – zoals in de vorige para­graaf eigenlijk al impliciet bleek- de aanverwante families Van Eyck, Plas­meijer, Koeten en Uljee. Die hebben we hier al eerder de ‘ingekwar­tierde’ families genoemd.

Dat wordt verduidelijkt in de volgende kwartierstaat van zowel Anna en Jan van Eyck, de laatste om wie de zoektocht van de hedendaagse naar de middeleeuwse Jan van Eyck is begonnen:

kwartierstaatschema1

 
Anders dan in de heraldiek laat in de genealogie de kwartierstaat ruimte voor meer dan vier families: een kwartierstaat is het meest volledige overzicht van de afstamming van een persoon.

De manier waarop dat meest volledige overzicht tot uiting kan worden gebracht is, net als bij de stamboom en parenteel, veel minder overzichtelijk dan die van de stamreeks. Een vaak gebruikte vorm is het cirkeldiagram. Maar dan moet het niet al te veel generaties omvatten.

 

Zo’n cirkeldiagram staat hieronder. Het betreft wederom de kwartierstaat van Anna van Eyck en Jan van Eyck en het omvat – bij wijze van voorbeeld - zeven generaties, tot en met hun oudgrootouders dus(zie verderop). 

NB  Een cirkeldiagram met meer generaties levert geen duidelijk leesbare namen meer op.

kwartierstaatcirkel 

  

Uit dit cirkeldiagram blijkt dat de gegevens van een aantal ‘voorfamilies’ minder ver reiken dan andere: de afstamming van bijvoorbeeld de families Jonk, Dreyerink, Van Rijn, Giesbergen, Vermeulen en Van der Linden komt niet verder dan de 5e generatie.

 
Net als bij de stamboom- en parenteelgegevens is het vaak – en zeker bij veel generaties overzichtelijker om de genealogische gegevens gewoon, zonder tierelantijnen vanaf de jongste generatie gewoon op te sommen en een adequate nummering te kiezen.

Gebruikelijk is om de kwartierdrager of proband – degene waarmee gestart wordt en van wie per generatie de voorouders worden gepresenteerd – het nummer 1 te geven, zijn of haar vader krijgt het nummer 2 en zijn of haar moeder het nummer 3. Vervolgens krijgt de vader van de vader het nummer 4, de moeder van de vader het nummer 5, de vader van de moeder het nummer 6 en de moeder van de moeder het nummer 7:

kwartierstaatschema2

Deze nummering herbergt in zich dat de vader van een willekeurige persoon altijd het dubbele nummer heeft dan die desbetreffende persoon zelf en zijn moeder het nummer van zijn vader plus 1. 
Aldus nummerend geeft de afstamming langs de mannelijke kant de nummers 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128   enzovoorts. 

Vrouwen hebben hetzelfde nummer als hun echtgenoot vermeerderd met 1. Een even kwartierstaatnummer betreft dus altijd een man en een oneven kwartierstaatnummer altijd een vrouw. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal mogelijke kwartierstaatnummers per generatie. Omdat we al eerder hebben 'berekend' dat tussen de hedendaagse en de middeleeuwse Jan van Eyck vermoedelijk minstens 17 (17 à 18 zo stelden we al eerder) generaties zullen liggen, beslaat de tabel in ieder geval 17 generaties. 

NB1 De vetgedrukte kwartierstaatnummers geven de directe mannelijke afstamming weer.

generatie

generatienaam

kwartierstaatnummer(s)

"dekkingspercentage"

I

kwartierdrager of proband

1

100,0

II

ouders

2 t/m 3

100,0

III

grootouders

4 t/m 7

100,0

IV

overgrootouders

8 t/m 15

100,0

V

betovergrootouders

16 t/m 31

76,5

VI

oudouders

32 t/m 63

50,0

VII

oudgrootouders

64 t/m 127

18,8

VIII

oudovergrootouders

128 t/m 255

9,4

IX

oudbetovergrootouders

256 t/m 511

3,1

X

stamouders

512 t/m 1023

2,0

XI

stamgrootouders

1024 t/m 2047

0,6

XII

stamovergrootouders

2048 t/m 4095

0,1

XIII

stambetovergrootouders

4096 t/m 8191

--

XIV

stamoudouders

8192 t/m 16383

--

XV

stamoudgrootouders

16384 t/m 32767

--

XVI

stamoudovergrootouders

32768 t/m 65535

--

XVII

stamoudbetovergrootouders

65536 t/m 131071

--

NB2 Interessant in deze tabel is de benaming van de generaties ten opzichte van de kwartierdrager. Daar is in de loop der tijd zoal over nagedacht, deze benaming is gaandeweg zo gegroeid en inmiddels min of meer geaccepteerd.

Interessant is wellicht ook dat naarmate men verder terug gaat in de tijd, het aantal kwartiergegevens dat gevonden wordt in verhouding tot het totaal aantal dat bij die generatie hoort heel sterk afneemt: bij generatie I t/m IV slaagt men er over het algemeen wel in om van kwartiernummer 1 tot en met 15 naam, geboortedatum e.d. te vinden, maar daarna zullen er in het onderzoek steeds meer plaatsen leeg blijven. Bovendien neemt het aantal kwartierstaatnummers per generatie sterk toe. Door dit teller- en noemereffect loopt het dekkingspercentage - verhouding tussen de gevonden gegevens per generatie en het totaal dat gevonden zou kunnen worden - per voorgaande generatie fors terug. 
In de tabel staan de dekkingspercentages die wij bij ons onderzoek tot nu toe hebben geboekt. Wat generatie XIII t/m XVII betreft hebben wij nog geen gegevens. Dus geen percentages, ook niet ver achter de komma maar gewoon streepjes.

Een kwartierstaat met alleen de namen van de ouders, grootouders, overgrootouders enz. wordt wel een kale kwartierstaat genoemd. Bovenstaande tabel is in feite het schema van een kale kwartierstaat.

                                                           Kale kwartierstaat van Jan (Johannes) van Eyck

Generatie I: kwartierdrager ofwel de proband
1.        Jan (Johannes) van Eyck [5], geboren te Beverwijk [nh] op 7 okt 1970, RK        

Generatie II: ouders
2.       Thijs J. (Thijs Jan) van Eyck [2], geboren te Hoorn [nh] op 28 mrt 1937, RK, trouwde (resp. 25 en 21 jaar oud) [2] te Grosthuizen [nh] op 24 apr 1962, kerk.huw. (RK) te De Goorn [nh] op 10 sep 1962 met
3.       Sjaan (Adriana Margaretha Johanna) Plasmeijer [3], geboren te Avenhorn [nh] op 16 sep 1940
        

Generatie III: grootouders
4.       Jan (Johannes Cornelis Anthonius) van Eyck [6], geboren te Oosterhout [nb] op 5 nov 1901, RK, overleden (84 jaar oud) te 't Zand [nh] op 16 jun 1986, trouwde (resp. 27 en 22 jaar oud) [3] op 16 nov 1928, kerk.huw. (RK) met
5.       Antje (Anna Klasina) Koeten [7], geboren te Aartswoud [nh] op 4 apr 1906, gedoopt RK te Hoorn NH [nld] St Cyriacus op 31 okt 1933, overleden (90 jaar oud) te Hoorn [nh] op 14 sep 1996.

6.       Jan (Johannes) Plasmeijer [8], geboren te De Kwakel [nh] op 26 mei 1907, RK, houten-carrosserieënbouwer, overleden (67 jaar oud) op 24 nov 1974, trouwde (resp. 24 en 23 jaar oud) [4] op 11 mei 1932, kerk.huw. (RK) met
7.       Anna (Johanna Adriana) Uljee [9], geboren te Oud Ade [zh] op 20 jul 1908, RK, overleden (83 jaar oud) te De Goorn [nh] op 29 mei 1992.
        

Generatie IV: overgrootouders
8.       Bart (Lambertus) van Eijck [31], geboren te Teteringen [nb] op 14 jan 1876, RK, bloemist, overleden (67 jaar oud) te Purmerend [nh] op 23 jul 1943, trouwde  met
9.       Anna (Anna Maria) Vermeulen [32], geboren te Oosterhout [nb] op 13 jun 1871, RK, overleden (34 jaar oud) te Oosterhout [nb] op 12 mei 1906.

10.      Thijs Koeten [43], geboren te Aartswoud [nh] op 10 apr 1877, NH, overleden (74 jaar oud) te Aartswoud [nh] op 12 jun 1951, trouwde (resp. 28 en 28 jaar oud) [8] te Aartswoud [nh] op 27 apr 1905, kerk.huw. (NH) met
11.      Ma (Maartje) Groen [44], geboren te Aartswoud [nh] op 23 dec 1876, NH, overleden (76 jaar oud) te Aartswoud [nh] op 27 okt 1953.

12.      Jan (Johannes) Plasmeijer [144], geboren te De Kwakel [nh] op 15 sep 1883, RK, overleden (69 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12 okt 1952, trouwde (resp. 30 en 22 jaar oud) (2) [42] op 24 apr 1914 met Christina Rekelhof [149], geboren te Mijdrecht [ut] op 22 dec 1891, RK, overleden (60 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 12 okt 1952, trouwde (resp. 22 en 25 jaar oud) (1) [41] op 18 mei 1906 met
13.      Jansje (Johanna) Dreijerink [145], geboren te Mijdrecht [ut] op 11 sep 1880, RK, overleden (32 jaar oud) te De Kwakel [nh] op 22 aug 1913 door een droevig ongeval, begraven te De Kwakel [nh] op 25 aug 1913.

14.      Jan (Johannes Petrus) Uljee [1070], geboren te Wassenaar [zh] op 18 okt 1872, Bakker, overleden (91 jaar oud) te Oud Ade [zh] op 30 jan 1964, begraven te Oud Ade [zh] op 3 feb 1964, relatie[324] met
15.      Jaantje (Johanna Adriana) van Rijn [1071], overleden te Oud Ade [zh].
        

Generatie V: betovergrootouders
16.      Jan (Johannes) van Eyck [55], geboren te Ginneken [nb] op 19 dec 1842, RK, vernisstoker(1892), arbeider(1867), arbeider (1897), overleden (54 jaar oud) te Teteringen [nb] op 16 jan 1897, trouwde (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) [11] te Ginneken en Bavel [nb] op 11 nov 1867 , kerk.huw. (RK) met
17.      Jacoba Giesbergen [56], geboren te Ginneken [nb] vermoedelijk in 1842, RK.

18.      Bartholomeus Vermeulen [740], relatie[229] met
19.      Adriana van der Linden [741].

20.     Jan Koeten [1043], geboren te Aartswoud [nh] Dijkbuurt op 29 okt 1842, overleden (ongeveer 74 jaar oud) in 1917, trouwde (resp. 23 en 21 jaar oud) [312] te Aartswoud [nh] op 14 okt 1866 met
21.      Klaske Pals [1044], geboren te Midsland aan Zee [fr] op 31 aug 1845, overleden (94 jaar oud) te Hoorn NH [nld] Het Avondlicht op 16 apr 1940.

22.     Jan Groen [1059], geboren te Aartswoud [nh] op 27 mei 1853, overleden (80 jaar oud) te Medemblik [nh] op 14 jan 1934, trouwde (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) [318] te Nieuwe Niedorp [nh] op 5 dec 1875 met
23.     Antje Jonk [1060], geboren te Winkel [nh] vermoedelijk circa 1851, overleden (ongeveer 53 jaar oud) te Aartswoud [nh] op 16 aug 1904.

24.     Jan (Johannes) Plasmeijer [166], geboren te Woubrugge [zh] op 26 jul 1855, RK, overleden (79 jaar oud) te De Kwakel [nh] op 31 dec 1934, trouwde (resp. 25 en 19 jaar oud) [47] op 19 mei 1881 met
25.     Antje Spring in 't Veld [167], geboren te Uithoorn [nh] op 13 sep 1861, RK, overleden (65 jaar oud) te De Kwakel [nh] in feb 1927.
26    ???
27    ???
28.     Jacobus Johannes Uljee [1072], geboren te Hazerswoude [zh] in 1839, bakker te Noordwijk, overleden (ongeveer 27 jaar oud) op 24 aug 1866, trouwde (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) [325] te Wassenaar [zh] op 2 mei 1869 met
29.     Petronella Goemans [2725], geboren te Wassenaar [zh] in 1844.
        

Generatie VI:  oudouders        

enzovoorts en zo verder
Indien ook de kinderen per generatie worden vermeld gaat het om een aangeklede of volledige kwartierstaat of gewoon de kwartierstaat. Voor de kwartierdrager staan er in dit geval per generatie niet alleen de voorouders, maar ook de ooms en tantes, de oudooms en oudtantes enzovoorts vermeld.

Ter illustratie daarvan een voorbeeld: de sterk ingekorte - 'volledige' - kwartierstaat van Jan van Eyck, het startpunt van ons onderzoek naar de generaties tussen hem en de middeleeuwse Jan van Eyck:
 

Kwartierstaat van Jan (Johannes) van Eyck

Generatie I: de kwartierdrager ofwel de proband
1.      Jan (Johannes) van Eyck, zoon van Thijs J. (Thijs Jan) van Eyck [2] en Sjaan (Adriana Margaretha Johanna) Plasmeijer, geboren te Beverwijk [nh] op 7 okt 1970, RK, trouwde (resp. 33 en 32 jaar oud) op 7 aug 2004 met Jolanta Wac, geboren te Legnica [Poland] op 9 nov 1973, RK.

Generatie II: ouders, zussen en broers
2.      Thijs J. (Thijs Jan) van Eyck, zoon van Jan (Johannes Cornelis Anthonius) van Eyck en Antje (Anna Klasina) Koeten geboren te Hoorn [nh] op 28 mrt 1937, RK, trouwde (resp. 25 en 21 jaar oud) te Grosthuizen [nh] op 24 apr 1962, kerk.huw. (RK) te De Goorn [nh] op 10 sep 1962 met
3.      Sjaan (Adriana Margaretha Johanna) Plasmeijer, dochter van Jan (Johannes) Plasmeijer en Anna (Johanna Adriana) Uljee, geboren te Avenhorn [nh] op 16 sep 1940, gedoopt RK
        Uit dit huwelijk
1a.    Anna (Johanna Adriana) van Eyck, geboren te Beverwijk [nh] op 5 jul 1966, RK, trouwde (resp. 30 en 35 jaar oud) op 16 mei 1997 met Hendrik Martens, geboren te Zetten [ge] op 1 jul 1961, NH.
1b.    Jan (Johannes) van Eyck, geboren te Beverwijk [nh] op 7 okt 1970, zie 1.

Generatie III: grootouders, ooms en tantes
4.      Jan (Johannes Cornelis Anthonius) van Eyck, zoon van Bart (Lambertus) van Eijck en Anna (Anna Maria) Vermeulen, geboren te Oosterhout [nb] op 5 nov 1901, RK, overleden (84 jaar oud) te 't Zand [nh] op 16 jun 1986, trouwde (resp. 27 en 22 jaar oud) op 16 nov 1928, kerk.huw. (RK) met
5.      Antje (Anna Klasina) Koeten, dochter van Thijs Koeten en Ma (Maartje) Groen, geboren te Aartswoud [nh] op 4 apr 1906, gedoopt RK te Hoorn NH St Cyriacus op 31 okt 1933, overleden (90 jaar oud) te Hoorn [nh] op 14 sep 1996.
        Uit dit huwelijk
2a.    Ria (Maria Johanna) van Eyck, geboren te Hoorn NH op 25 mei 1929, trouwde (resp. 21 en 24 jaar oud) [762] te Hoorn NH op 21 sep 1950, kerk.huw. te Hoorn NH op 21 sep 1950 met Jan (Johannes) Steenbakker, geboren te Beverwijk [nh] op 25 jan 1926, RK, overleden (56 jaar oud) op 29 mrt 1982.
2b.    Jopie (Johanna Maria Adriana) van Eyck, geboren op 29 nov 1930, RK, overleden (1 jaar oud) op 19 aug 1932.
2c.    Sjanie (Adriana Klasina) van Eyck, geboren op 7 apr 1932, RK.
2d.    Bertus (Lambertus Johannes) van Eyck, geboren op 13 mei 1933, RK, trouwde (resp. 25 en 22 jaar oud) [32] te Hoorn NH op 31 jan 1959 met Martha Cornelia Veken, geboren op 5 aug 1936, overleden (52 jaar oud) te Hoorn NH] op 27 jan 1989.

……
…… en zo verder
 

6.      Jan (Johannes) Plasmeijer, zoon van Jan (Johannes) Plasmeijer en Jansje (Johanna) Dreijerink, geboren te De Kwakel [nh] op 26 mei 1907, RK, houten-carrosserieënbouwer, overleden (67 jaar oud) op 24 nov 1974, trouwde (resp. 24 en 23 jaar oud) op 11 mei 1932, kerk.huw. (RK) met
7.      Anna (Johanna Adriana) Uljee, dochter van Jan (Johannes Petrus) Uljee en Jaantje (Johanna Adriana) van Rijn, geboren te Oud Ade [zh] op 20 jul 1908, RK, overleden (83 jaar oud) te De Goorn [nh] op 29 mei 1992.
        Uit dit huwelijk
3a.    Jan (Johannes) Plasmeijer, geboren te Grosthuizen [nh] op 9 jun 1933, RK, sam. te Oosterhout [nb] in 1973, trouwde (Partnerschap) met Wim Damen, RK.
3b.    Han (Johannes Petrus) Plasmeijer, geboren te Grosthuizen [nh] op 11 aug 1934, RK, overleden (69 jaar oud) te Avenhorn [nh] op 27 mrt 2004, trouwde (resp. 25 en 24 jaar oud) te Spanbroek [nh] op 25 jun 1960 met Riet (Maria) Hoek, dochter van Gert Hoek en Neeltje de Boer, geboren op 13 jan 1936, RK.
3c.    Janny (Johanna Christina Adriana) Plasmeijer, geboren te Grosthuizen [nh] op 1 feb 1936, RK, overleden (63 jaar oud) te Amsterdam [nh] op 13 mrt 1999, trouwde (resp. 22 en 24 jaar oud) op 23 apr 1958 met Simon Antonius Aker, geboren te Wervershoof [nh] op 22 mei 1933, overleden (31 jaar oud) op 6 apr 1965, trouwde (resp. 33 en 24 jaar oud) te Grosthuizen [nh] op 17 feb 1969 met Cees (Cornelis) Takken, geboren te Blokker [nh] op 10 dec 1944.

…..
…..

Generatie IV: overgrootouders en oudooms en oudtantes    
8.      Bart (Lambertus) van Eijck, zoon van Jan (Johannes) van Eyck en Jacoba Giesbergen, geboren te Teteringen [nb] op 14 jan 1876, RK, bloemist, overleden (67 jaar oud) te Purmerend [nh] op 23 jul 1943, trouwde (resp. 30 en 35 jaar oud) te Princenhage [nb] op 22 nov 1906, kerk.huw. (RK) met Anna Maria van Es, geboren te Princenhage [nb] op 31 jul 1871, RK, overleden (60 jaar oud) op 12 jul 1932. trouwde (resp. 57 en 50 jaar oud) te Anna Paulowna [nh] op 28 dec 1933, kerk.huw. (RK) met Leida (Aleida Maria Ordilia) Schoenmaker, geboren te 's‑Gravenhage [zh] op 24 dec 1883, RK, overleden (64 jaar oud) te Purmerend [nh] op 13 jan 1948 Begraven te Purmerend, 17 januari 1948 op het RK Kerkhof aldaar, trouwde (resp. 22 en 27 jaar oud) te Ginneken [nb] op 15 jun 1898, kerk.huw. (RK) met
9.      Anna (Anna Maria) Vermeulen, dochter van Bartholomeus Vermeulen en Adriana van der Linden, geboren te Oosterhout [nb] op 13 jun 1871, RK, overleden (34 jaar oud) te Oosterhout [nb] op 12 mei 1906.
        Uit dit huwelijk
4a.    Jan (Johannes Antonius Cornelis) van Eyck, geboren te Oosterhout [nb] op 25 jul 1899, RK, overleden (72 dagen oud) te Oosterhout [nb] op 5 okt 1899.
4b.    Sjaan (Adriana Jacoba Maria) van Eyck, geboren te Oosterhout [nb] op 19 okt 1900, RK, overleden (145 dagen oud) te Oosterhout [nb] op 14 mrt 1901.
4c.    Jan (Johannes Cornelis Anthonius) van Eyck, geboren te Oosterhout [nb] op 5 nov 1901, zie 4.

home